Školu znakovnog jezika, koja je realizovana u osnovim školama Stefan Nemanja i Desanska Maksimović, završilo je 12 polaznika.

Njima će danas u Udruženju gluhih i nagluhih osoba biti uručene diplome za uspješno savladavanje osnovnih pojmova znakovnog jezika.