Radnici JKP “Vodovod i kanalizacija“ trenutno rade na zameni podzemnih instalacija na nekoliko lokacija. U Kopaoničkoj ulici u toku je rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja kišne kanalizacije.

Rašo Mulić, Samir Rapović i Ramo Ibrahimović, stanovnici Kopaoničke ulice pažljivo prate dinamiku radova u njihovom sokaku, koje su dugo čekali zbog nerešenih imovinsko –pravnih odnosa. Obradovali su se što je pronađeno rešenje, da su radovi počeli,a koji za njih znače bolju infratsrukturu i sređen put do svojih domova.

U Kopaoničkoj ulici radnici Vodovoda rade na zameni vodovodne mreže i izgradnji kišne i fekalne kanalizacije. U planu je da nakon završetka ovih radova počnu i pripremni radovi za asfalt.