Dve kompanije prijavile su se na javni poziv za izbor firme koja će obaviti posao rekonstrukcije putnog pravca Novi Pazar – Raška.

Prijave su podnele kompanije “Tašjapi” iz Republike Turske i preduzeće  “Novi Pazar put”.

Ponuda firme “Tašjapi” iznosi 2.648.867.135,71 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, odnosno, oko 22,4 miliona eura, a ponuda preduzeća “Novi Pazar – put” je 1.966.074.337,87 dinara, odnosno, blizu 16,7 miliona eura.

Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Novi PAzar – Raška dužine 17,9 kilometara trebalo bi da traju 16 meseci, a obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija. Od izvođača se očekuje i da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom. Radovi će biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Republike Srbije.

Izvor: radiostoplus.com

A. N.

Podeli