Novi Pazar – Od četiri lica koja su ranije otkupila privatizacionu dokumentaciju, dva su na vrijeme i u roku dostavila potrebnu dokumentaciju, i to Muhamed Zukorlić, brat muftije Muamera Zukorlića i Denis Mavrić sa konzorcijumom koji čine još i Muzafer Dragolovčanin, Mulaz Dacić, Nihad Biševac i zastupnik Nedžada Dragolovčanina Emil Hadžić. To je jutros u Agenciji za privatizaciju konstatovala komisija za spovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem a radi prodaje kapitala Javnog preduzeća za informisanje Novi Pazar.

U Agenicij za privatizaciju danas je u 9 časova pred komisijom za spovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem a radi prodaje kapitala Javnog preduzeća za informisanje Novi Pazar izvršena procedura otvaranja koverata ponuđača, odnosno potencijalnih kupaca Regionalne televizije Novi Pazar.

Od četiri lica koja su ranije otkupila privatizacionu dokumentaciju, dva su na vrijeme i u roku dostavila potrebnu dokumentaciju, i to Muhamed Zukorlić, brat muftije Muamera Zukorlića i Denis Mavrić sa konzorcijumom koji čine još i Muzafer Dragolovčanin, Mulaz Dacić, Nihad Biševac i zastupnik Nedžada Dragolovčanina Emil Hadžić. Komisija čija je predsjednica urednica programa Regionalne televizije Azra Mušić Kararić konstatovala je da su obe prijave potpuno ispravne i kompletne i da su podnijete u predviđenom roku. Komisija je zaključila da su se stekli uslovi za otvaranje ponuda i javno nadmjetanje u petak 7. avgusta u Agenciji za privatizaciju u Beogradu sa početkom u 14 i 30 minuta.

Zanimljivo je da proces privatizacije Regionalne televizije prati veliki broj nacionalnih medija, a sam proces nadgleda i Odjeljenje za medije misije OEBS u Srbiji. Podsjećamo da zgrada u kojoj se nalazi Javno informativno preduzeće „Novi Pazar“ nije predmet prodaje, već je vlasništvo Grada. Novi vlasnik kupovinom dobija pokretnu imovinu, odnosno tehniku i ostala sredstva za rad, frekfrenciju, odnosno dozvole za rad, zaposlene, preuzima potraživanja i dugovanja, ali ne nepokretnost – objekat koji ovaj medij koristi.

1 KOMENTAR

Comments are closed.