Bošnjački institut za nauku, kulturu i umetnost iz Novog Pazara potpisao je sporazum sa mostarskim univerzitetom “Džemal Bijedić” koji se odnosi na upis studenata iz Sandžaka u novu školsku godinu po istim uslovima kao za studente iz BiH. Ovaj univerzitet je jedan od najstarijih državnih univerziteta u BiH, koji ima osam fakulteta.

Agromediteranski fakultet, Ekonomski, Fakultet humanističkih nauka,  Informacijskih tehnologija, Građevinski fakultet, Mašinski, Nastavnički i Pravni fakultet nalaze se u sklopu našeg Univerziteta “Džemal Bijelić” iz Mostara na kojem trenutno studira više od 5000 studenata na 50 nastavnih planova i programa od kojih je 26 studijskih programa na prvom ciklusu, 20 na drugom i 4 doktorska studija”, kazao je redovni profesor ovog Univerziteta Adnan Velagić.

On je pozvao zainteresovane buduće studente iz Sandžaka da posete sajt ove visokoobrazovne institucije unimo.ba i upoznaju se sa svim uslovima za konkurs i studiranje. Pored osnovne dokumentacije kao i na ostalim univerzitetima, profesor Velagić je samo napomenuo da diploma srednje škole mora biti nostrifikovana koja je nostrifikuje u kantonalnom ministarstvu obrazovanja u Mostaru gde je postupak lak i brz. Konkurs za upis traje do 4.avgusta 2021.godine i ukoliko se desi da neko ne stigne da nostrifikuje diplomu biće primljen na žaljeni fakultet dok se procedura oko nostrifikacije ne završi.

Ove godine Univerzitet “Džemal Bijedić” ima novi studentski dom koji je dostupan svim studentima koji se upišu a koji košta 400 marka mesečno. Profesor Velagić je naglasio da studente iz Sandžaka subvencionira  federalno ministrastvo sa iznosom od 220 maraka. Ono što buduće studente najviše zanima jeste školarina a ona je veoma povoljna jer, kako je naglasio profesor Velagić, ova škola je jedna od najeftinijih u BiH, što se studenti mogu uveriti kada posete sajt škole  gde stoje sve informacije.

Za naredednu školsku godinu ovaj univerzitet nudi zanimljive studijske programe a kada su studenti čuli za potpisani sporazum Bošnjačkog instituta za nauku, kulturu i umetnost iz Novog Pazara i Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara najviše pitanja je bilo za upis na Bosanski jezik i Historuju. Ove godine na Bosanski jezik upisaće se 15 studenata a isto toliko i na Historiju.

Studenti koji su slabijeg materijalnog stanja, bez jednog ili oba roditelja, podnose molbu fakultetu da umanjenje školarine i Upravni odbor nakon razmatranja molbe takvim studentima izaći će u susret.

B.V.