Viši sud : Smjena doktora Hajdarevića nezakonita, progon na političkoj osnovi

Viši sud iz Užica je, rješavajući po tužbi primariusa mr. sc. dr. Hasiba Hajdarevića, poništio rješenje SO u Prijepolju kojim je on razriješen sa mjesta dužnosti direktora Doma zdravlja, a lokalna samouprava će na ime troškova postupka morati da plati globu od 90.000 dinara. Presudu Višeg suda potvrdilo je tročlano vijeće Apelacionog suda iz Kragujevca čime je presuda postala pravosnažna, prenosi PP Media.

U obrazloženju presude Višeg suda iz Užica se navodi da je Opština Prijepolje u nedostatku zakonskih razloga za razrešenje doktora Hajdarevića sa funkcije direktora Doma zdravlja na koju je izabran konkursom posegla za arbitrernim i proizvoljnim osnovom iza koga se krije isključivo politički razlog.

Presuda Višeg suda iz Užica / Foto: www.ppmedia.rs
Presuda Višeg suda iz Užica / Foto: www.ppmedia.rs

“Dolaskom na vlast druge koalicije u prvoj polovini 2016. godine na tužioca je vršen pritisak da podnese ostavku pa kada je on to odbio počeli su drugi pritisci kako bi se naterao na podnošenje ostavke. Kada ni ta metoda nije urodila plodom tužena Opština Prijepolje odnosno Opštinsko veće je formiralo komisiju sa zadatkom da preispita poslovanje Doma zdravlja u 2015. i 2016. godini i da sačini detaljan predlog obrazloženja rešenja o razrešenju tužioca. Takav tendenciozan nalog tužene razotkriva prave namere koje nebi bile sporne da nisu maliciozne – pronaći razlog za razrešenje tužioca po svaku cenu”, stoji između ostalog u presudi koju je donela sudija Dragana Mićunović.

U nastavku daljeg obrazloženja presude se kaže da pobijano rješenje koje je donijela Opština Prijepolje ne sadrži apsolutno nijedan dokaz niti činjenicu da je tužilac svojim postupanjem kao direktor zdravstvene ustanove nezakonito postupao, tako da nije postajao zakonski osnov za njegovo razrješenje.

Dr. Hasib Hajdarvić
Dr. Hasib Hajdarvić
U odnosu na ovu činjenicu o razlozima presude Apelacioni sud u Kragujevcu odbio je žalbu tužene Opštine Prijepolje i potvrdio presudu Višeg suda u Užicu, navodeći u obrazloženju da je žalba neosnovana.“Neosnovan je žalbeni navod tužene da tužilac nema pravnog interesa za vodjenje ovog spora, obzirom da je već imenovan vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja u Pijepolju. Ovo iz razloga što je osporenim rešenjem tužilac (Dr. Hasib Hajdarević) razrešen dužnosti pre isteka mandata na koji je imenovan”, stoji u odluci tročlanog sudskog vijeća Apelacionog suda iz Kragujevca.

Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu / Foto: www.ppmedia.rs
Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu / Foto: www.ppmedia.rs

Detaljnija pravna analiza ukazuje da je razrješenje primariusa mr. sc. dr. Hasiba Hajdarevića dužnosti direktora Doma zdravlja u Prijepolju čin kršenja Ustava Srbije u pogledu osnovnih ljudskih prava kao i nezakonski čin predsjednika Opštine Prijepolje i članova Opštinskog vijeća koji su formirali komisiju sa zahtjevom da sačini detaljan prijedlog obrazloženja rješenja o razrešenju tužioca koji nalog je potpisao predsjednik opštine lično.

Opštinsko vijeće je ovim činom dovelo odbornike Skupštine opštine u Prijepolju u zabludu u kojoj su donijeli rješenje koje je pravnosnažno poništeno kao nezakonito.

Protiv onih koji su uradili krivično djelo progona na političkoj osnovi i neizvršavanja pravnosnažne sudske predude biće pokrenut krivični postupak.

Dr. Hasib Hajdarević je inače rođeni daidža Samira Tandira, čelnika SPP Prijepolje i rođeni brat Sabhudina Hajdarevića predsjednika Opštinskog odbora SPP za Prijepolje.

Koliko politika može otići daleko govori i činjenica da je ona suprostavila dva brata. Dr. Hasib je izvukao deblji kraj tada i bio smijenjen sa funkcije direktora Doma zdravlja, no, izgleda da advokat Hajdarević nije baš najbolje bio upućen u pravne kosekvence takve odluke prijepoljske vlasti.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO