Novi Pazar – Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara obaveštava javnost da će u skladu sa zakonskim aktima , doći do promene važećeg režima saobraćaja i to na sledeći način:

 

Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila na delu ulice Stevana Nemanje, i to od raskrsnice sa ulicom Avnoj-a do kružnog toka u centru grada. zabrana saobraćaja na pomenutoj deonici važiće na dan 22.8.2016. godine u periodu od 08 do 24 sata, kao i dana 23.8.2016. godine od 00:00 do 24 h.