Lista “Vakat je, prof.dr. Sait Kačapor” oglasila se saopštenjem za javnost povodom održavanja sednice Izvršnog odbora, održane danas.

“Nakon izborne kampanje za sastav Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, Lista ,,Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor” je donijela odluku o sklapanju koalicije sa listom ,,Samoopredjeljenje, dr. Sulejman Ugljanin” .

Koalicija je sklopljena nakon usvajanja jasno definiranih deset principa koje je istakla Lista ,, Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor”. 

Podsjećamo da je prvi princip formuliran u smislu oslobađanja  Bošnjačkog nacionalnog vijeća partikularnih uticaja i sprovođenja partijskih interesa, odnosno politizacije rada Vijeća. 

Vijećnici naše Liste su dobili određena zaduženja u strukturi Vijeća, baš onako kako smo i očekivali tako da je veoma lako uspostavljena koalicija. U dosadašnjem radu Vijeća i svih njegovih organa, pripadnici naše Liste nisu imali nikakvih zamjerki. Javnost se mogla osvjedočiti da  Vijeće funkcionira na izuzetno zdravim osnovama, te su početni uspjesi, na svim poljima, vidljivi. S obzirom da se koalicija tako formirala, te da je Vijeće radilo na obostrano zadovoljstvo, do sada nije imalo potrebe da se drže posebni odvojeni sastanci vijećnika Liste ,,Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor” . 

Zadnja događanja vezana za imenovanje ulica i trgova, unijela su određenu zabunu, koju je Vijeće željelo prevazići na najbezbolniji način, nudeći da se procedura vrati Vijeću i da Vijeće bude predlagač metodologije i svih ostalih potrebnih aktivnosti kako bi taj problem riješio na  bezbolan način. 

Međutim, za sjednicu Izvršnog odbora,  koja je održana danas, 23. maja 2019 godine, u dnevni red su ubačena dokumenta u čijoj izradi nije učestvovalo Vijeće, niti bilo koji organ Vijeća. To se direktno kosi sa prvim principom na kojem je, izmedu ostalih, formirana koalicija. Zbog toga je Lista ,, Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor” odlučna u stavu da naši vijećnici, članovi Izvršnog odbora, ne učestvuju u radu današnjeg saziva Izvršnog odbora, te da ne budu izmanipulirani da svojim diskusijama proizvedu sukob mišljenja i konačno da dođe do njihovog preglasavanja. Na taj način, želimo dati svoj doprinos da se sačuva jedinstvo koalicije koja čini sadašnji sastav Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji Ovim putem, upućujemo apel pripadnicima liste ,,Samoopredjeljenje, dr. Sulejman Ugljanin” da svoje partijske interese rješavaju u okvirima svoje političke opcije i da ih ne nude Bošnjačkom nacionalnom vijeću, jer po našoj ocjeni to unosi zabunu, stvara razdor i prijeti uspješnosti zajedničkog rada. 

Ističemo svoju spremnost da i dalje zajednički radimo na osnovama obostranog uvažavanja i poštovanja, kako je to teklo do sada” navodi se u saopštenju koje potpisuje nosilac Liste “Vakat je” prof.dr. Sait Kačapor.