Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u potpunosti je uspješno realizovala program „Moja prva plata“. U to se uvjerio i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje koji je obišao fabriku „Bronja“ u Požegi koja je kroz taj program angažovala sedam osoba.

Jasmin Demirović zaposlen je u fabrici za rezanje i obradu drveta „Bronja“. Zadovoljan je programom NSZ preko kog je došao do posla, ali i poslodavcem, Seadom Bronjom.

Vlasnik ove fabrike, Sead Bronja, jedan je od najaktivnijih i najodgovornijih poslodavaca i partnera NSZ. Kroz različite programe u njegovoj porodičnoj fabrici posao je do sada pronašlo oko 50 osoba. Bronja ima još puno poslovnih planova.

Nakon Beograda Filijala NSZ Novi Pazar angažovala je najveći broj osoba sa evidencije nezaposlenih kroz program „Moja prva plata“.

Podsjetimo, kroz finansijske mjere aktivne politike zapošljavanja kod 220 poslodavaca biće zaposleno ukupno blizu 490 osoba, a za te namene biće izdvojeno je više od 105 miliona dinara.

A. N.