Na rekreacionom centru za 15 dana biće otvoreno prvo od tri planirana igrališta za djecu. Vrijednost projekta je 10 miliona dinara. Finansiran je sredstvima EU u saradnji sa ministarstvom omladine i sporta  te gradom Novim Pazarom. Cilj je najmlađima, rekretaivcima ali i  starijim osobama obezbijediti sigurno i moderno mjesto za odmor i rekreaciju. Gradonačelnik najavljuje da je ovo tek početak. U planu je realizacija još dva projekta vezana za djecu. „Pored ovoga ovdje na rekreacionom centru biće izgrađena još dva. Jedno na magistrali, u dječijem obdaništu i jedno u Lugu. U preoteklom periodu uložili smo  preko 60 miliona dinara na potpunu rekonstrukciju igrališta za koja sada sa sigurnošću možemo reći da su najljepši u Srbiji“. Elementi i mobilijar starog igrališta biće, uz saglasnost grada, instalirani na nekoj drugoj lokaciji u gradu, a sve u cilju poboljšanja uslova zdravog i kreativnog odrastanja mališana u Novom Pazaru.