nebojsa uske

Na sednici Upravnog odbora zaključeno je da je rad dosadašnjeg šefa stručnog štaba zadovoljavajući te je jednoglasno doneta odluka da Nebojša Vučićević i u narednoj sezoni predvodi plavobele.