Predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin smatra da Skupština Srbije treba usvojiti njihov predlog rezolucije o Srebrenici.

“Izrečena presuda za zločin genocida u Bosni i Hercegovini, kao i dalji koraci, imaće ozbiljne posledice za međunarodni poredak i svetski mir. Mere koje slede moraju biti efikasne i pokazati da će zločin genocida biti najstrožije kažnjen, a teritorijalna osvajanja etničkim čišćenjem proglasiti ništavnim. SDA Sandžaka je podnela Skupštini Srbije Rezoluciju o Srebrenici i tražimo da se stavi na dnevni red i usvoji”, rekao je u svojoj reakciji na presudu Mladiću Ugljanin.

A. N.