Novi Pazar – Predsednik SDA Sulejman Ugljanin u intervjuu za dnevni list “Politika” izjavio je da je od premijera Vučića očekivao poziv u novu vladu i ne samo poziv već  čvrste garancije za ispunjavanje  svih odredaba našeg Koalicionog sporazuma koje nisu ispoštovane u prethodnoj .

Ugljanin je takođe govorio o sastanku sa predstavnicima Demokratske stranke kao i o inicijativi BNV za promenu imena škola on je izjavio da su to pitanja za koje je nadlježno Bošnjačko nacionalno vijeće, a ne političke stranke a nije bio ni izričit da li podržava ili ne podržava inicijativu BNV za promjenu imena škola.

“Nesporno je da su nacionalni savjeti nacionalnih manjina ovlašćeni Zakonom o nacionalnim savjetima  za ova pitanja. U  ovom konkretnom slučaju, to znači i da je prema važećem zakonu Bošnjačko nacionalno vijeće ovlašćeno da utvrđuje obrazovno-vaspitne ustanove od posebnog značaja za obrazovanje Bošnjaka, naravno i da predlaže promjenu naziva ustanova od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu” rekao je Ugljanin.

Predsednik SDA je kazao i da su na čelu Demokratske Stranke sčasni ljudi “sa kojima su nam identični stavovi po svim bitnim pitanjima. Dobra stvar je to što postoji jaka volja naše dvije stranke da sarađuju na  očuvanju  demokratije i  evropske budućnost Srbije. To je ono na čemu smo radili još od 90-tih pa sve do danas. Oko pravnih tekovina Evropske Unije nema dvojbe, a to su pitanja koja su od suštinskog značaja  prije svega za dalji razvoj Srbije i  za opstanak manjina u Srbiji”