Nastava se u Osnovoj školi „Bratstvo“ odvija kako je i planirano. Najviše se renoviranoj školi raduju đaci o čijem se zdravlju i bezbjednosti zbog nastavka radova vodi posebna briga i pojačan nadzor školskog policajca, pomoćnih radnika i dežurnih nastavnika.

Nakon radova na rekonstrukciji nastava je počela i u Osnovnoj školi „Bratstvo“. Novoj školi sa mnoštvom različitih boja i savremenim izgledom najviše su se obradovali najmlađi đaci koji su u razgovoru za Radio televiziju Novi Pazar bili puni utisaka.

U školi kažu da se nastava sprovodi bez ikakvih problema i uz poštovanje svih mjera.

Sa radovima na rekonstrukciji i nadogradnji “Bratstva” i dalje će se nastaviti. Dio zgrade koji obuhvata fiskulturnu salu, aneksni dio sa četiri učionice i zatvoreni bazen, trebalo bi da budu završeni naredne godine prije predviđenog roka.

A. N.