Javno preduzeće “Putevi Srbije” objavilo je javni poziv za izbor kompanije koja će izvoditi radove na rekonstrukciji 17,9 kilometara magistralnog puta Novi Pazar – Raška.

Radovi bi trebalo da traju 16 meseci, a obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija.

Od izvođača se očekuje i da izvrše rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postave bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgrade potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Pravo prijave na tender imaju kompanije koje su u prethodnih pet godina izvršili građevinske radove vredne najmanje 1,5 milijardi dinara, od kojih su bar dva slična ovim, a vredna su bar po 790 miliona dinara.

Rok za dostavljanje ponuda je 3. avgust.

Radovi će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije i  kredita Evropske investicione banke.