Nakon stabilizacije vremenskih prilika, u okviru investicionih aktivnosti Direkcije javnih radova, u Rožajama su započeti radovi na izgradnji obaloutvrda odnosno uređenju korita rijeke Ibar. Investicija je vrijedna oko 440.000 eura. Obaloutvrdni zidovi će se raditi od mosta u centru Rožaja do prvog narednog mosta nizvodno.

Prema riječima Almera Kalača, direktora Direkcije javnih radova, riječ je o dugo najavljivanom projektu, čija realizacija je trebalo da krene još u aprilu ove godine.

Zbog loših vremenskih prilika, odnosno dugotrajnih kiša i visokog vodostaja Ibra, bili smo prinuđeni da projekat započnemo tek ovih dana. Ovo je samo jedan segment mnogo krupnijeg i mnogo važnijeg projekta, gradskog kolektora sa sistemom za prečišćavanje otpadnih voda.

Prilikom izrade obaloutvrda istovremeno ćemo instalirati kanalizacione cijevi za potrebe budućeg kolektora, čija vrijednost, zajedno za postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, se procjenjuje na 8,8 miliona eura – ističe Kalač.

On dodaje da će buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda biti postavljeno u blizini nekadašnje fabrike ljekobilja u okviru kompleksa ,,Zeleni”.

Kolektor će se prostirati od Dimiškinog mosta na ulazu u Rožaje iz pravca Berana, do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa kracima koji će obuhvatiti Ibarčansku i Lovničku rijeku.

Ovaj projekat je za Rožaje višestruko značajan jer rješava probleme očuvanja životne sredine, i probleme otpadnih voda. Samim tim, smatram će se stvoriti uslovi da Ibar postane čistija rijeka i da ne bude više mjesto gdje će se odlagati otpadne vode kao što je to do sada bilo kazao je Kalač, najavljujući da će tender za cjelokupan projekat biti raspisan tokom jeseni.

Piše: F.Kalić