U operaciji protiv separatističke terorističke organizacije PKK , u 11 gradova 235 uhapšenih