Za lokalne izbore u Novom Pazaru predate su četiri liste.

Iako je, prema rečima predsednika Gradske izborne komisije Radoslava Milića i jedna grupa građana preuzela dokumentaciju, do ponoći, kada je istekao rok za predaju izbornih lista, novih prijava nije bilo.

Prema njegovim rečima, u ponedeljak će biti održana sednica Gradske izborne komisije na kojoj će biti proglašena zbirna izborna lista za grad Novi Pazar, nakon čega će, objašnjava Milić dalju proceduru, svakoj listi i zvanično biti dodeljeni brojevi pod kojima se već i nalaze a prema datumima i redosledu  proglašenja liste.