U Severnoj Makedoniji traje popis stanovništva, domaćinstava i stanova, prvi posle 19 godina. Popis koji je u toku ima veliki značaj za sve građane, posebno Bošnjake. Prema poslednjem popisu iz 2002. godine u Severnoj Makedoniji živelo je tek nešto više od 17.000 Bošnjaka. Rezultati aktuelnog popisa bi mogli u značajnoj meri direktno uticati na položaj Bošnjaka.

Terenski popis stanovništva u Severnoj Makedoniji počeo je 5. i trajaće do 30. septembra, do kada će biti omogućeno i samopopisivanje dijaspore preko interneta. U dijaspori je do sada popisana oko 191.000 građana.

Popis koji je u toku ima veliki značaj za sve građane, posebno Bošnjake.

”Rezultati popisa izuzetno su važni za Bošnjake, u Severnoj  Makedoniji jer će direktno uticati na ostvarivanje određenih prava kakva su procentualna zastupljenost prilikom zapošljavnja u državnim i lokalnim organima, pravo na službenu upotrebu jezika, pravo na obrazovanje na bosnanskom jeziku. Prema podacima koje smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije broj izdatih dokumenata na bosanskom jeziku je veći od 30.000. Bošnjaci su se masovno odazvali ovom popisu i ozbiljno su mu pristupili  ” kazao je za Dnevnik RTV Novi Pazar predsednik Bošnjačkog demokratskog saveza Munir Kolašinac.

Prema njegovim rečima  intervenisalo se i u promeni samog obrasca za popis, pa je prvobitno bošnjački zamenjen bosanskim jezikom. Promena je izvršena i u samom zakonu, te u ostalim podzakonskim aktima.

Popis se odbavlja i na bosanskom jezku, a među samim popisivačima, kako u komisijama, tako i na terenu značajan je broj Bošnjaka, rečeno je Radio televiziji Novi Pazar.

Prema poslednjem popisu iz 2002. godine u Severnoj Makedoniji živelo je tek nešto više od 17.000 Bošnjaka. Tada se određeni broj Bošnjaka izjasnio kao Muslimani, Crnogorci, Makedonci-muslimani, pa čak i Sandžaklije. Rezultati aktuelnog popisa bi mogli u značajnoj meri direktno uticati na položaj Bošnjaka u Severnoj Makedoniji.

Podsetimo, Bošnjaci su jedan od ustavotvornih naroda Severne Makedonije.Ustavom im je zagarantovano obeležavanje nacionalnih praznika, na javnom servisu zastupljeni su kroz posebnu redakciju na bosanskom jeziku. U određenim opštinama bosanski jezik je i službeni. U osnovnom obrazovanju redovna nastava se odvija i na bosanskom jeziku, u srednjim školama takođe, ukoliko odeljenja broje dovoljan broj učenika, u suprotnom u redovnoj nastavi izučava se predmet  ’’Jezik i kultura Bošnjaka’’.

Inače, današnji Bošnjaci u Severnoj Makedoniji mahom su direktni su potomci iseljenika iz Sandžaka. Većina njih živi na teritoriji Skoplja i Velesa.

Brojni su uspešni u svetu nauke, politike, kulture, novinarstva i sporta poput Ferida Muhića, Fehima Huskovića, Hidajeta Turkoglua čija je porodicainače poreklom iz Sandžaka, živela i u Severnoj Makedoniji, te brojni drugi.

 

Razgovarala: Senada Kalić

Podeli