Peking – U glavnom gradu Pekingu, nakon Kineskog univerziteta žurnalistike i stranih jezika, Pekinški univerzitet je takođe uveo izučavanje turskog jezika.

peking

Na Univerzitetu u Pekingu, poznatom kao jedan od najuglednijih univerziteta u Kini, počele su studije turskog jezika.

Kineski studenti će imati priliku da, pored pohađanja osam sati časova turskog jezika u sedmici tokom dvije godine kao izborni predmet, upoznaju i tursku kulturu, historiju i književnost.
Predavač turskog jezika Ali Gurbuz Aydin je izjavio da je broj učenika koji su izvana došli da nauče turski jezik dostigao cifru od 35-40, te da nije očekivao da će odziv na časove biti ovoliki.
Navodi se da je mogućnost učenja o Kinezima malo poznatoj osmanskoj i turskoj historiji povećala inetersovanje prema časovima turskog jezika u toj zemlji.