Počele su prijave za studentsku akademiju koja organizira Direkcija za tursku dijasporu i srodne zajednice Republike Turske (YTB) .

Prema pisanoj izjavi YTB-a se ističe da će ovaj program vezan međunarodne studente u Turskoj, doprinijeti akademsko, socijalno i kulturnom osnaživanju vrijednosti kao razvoju buduće profesilne karijere.

Prijave će se vršiti do 7.decembra preko internet portala  (https: //tbbs.turkiyeburs su. gov.tr).

 Akademija će također omogućiti međunarodnim studentima da uspostave bliske odnose sa akademicima, piscima i umjetnicima u svojim oblastima.

Međunarodna studentska akademija sastoji se od 3 kategorije: seminarski programi, programi specijalizacije i programi kulture i umjetnosti.

Seminari i programi specijalizacije održavat će se putem interneta, dok će se programi kulture i umjetnosti održavati licem u lice sa malim brojem učesnika, poduzimajući potrebne mjere predostrožnosti protiv nove vrste epidemije koronavirusa.

Detaljne informacije u vezi s Međunarodnom studentskom akademijom možete dobiti na adresi “www.turkiyeburslari.gov.tr „

TRT

Galib Gicić