Turbe je transportovalo uz korištenje ukupno osam samohodnih transportnih modula.

Historijsko turbe Zeynel Beya, staro oko 550 godina, transportovano je danas na novu lokaciju u provinciji Batman, na jugoistoku Turske.

Objekat je u cjelini odvojen od podloge te postavljen na platforme s hidrauličnim visokotlačnim dizalicama kako bi bio izmješten iz zone predviđene za gradnju brane, čime je izbjegnuta mogućnost svakog oštećenja tog historijskog kamenog spomenika, visine od preko 15 metara i ukupne mase od više desetina tona.

Turbe je transportovalo uz korištenje ukupno osam samohodnih transportnih modula.

Transport od dva kilometra trajao je oko tri i po sata.

Postavljanje objekta na novu podlogu trajaće oko tri dana.