Iako je Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara u proteklog godini nailazila na veliki broj problema kada je u pitanju gradska rasveta, prema riječima direktora ova direkcije, Bajrama Zilkića, svi problemi su uspješno riješeni.

Nelegalno priključenje na trafostanice, tačnije 18 trafostanica je isključeno sa gradske rasvete zbog nedostatka odgovarajuće dokumentacije, katasterske parcele na kojima su trafostanice montirane, nedostatak atesta u ispravnosti mjernih instrumentata i još puno papirologije koju je trebalo napraviti samo su neki od problema na koje je nailazila u protekloj godini Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara.

Ipak, sve trafostanice koje su bile isključene, dobijen je nalog da se opet stave pod napon.

Bez rasvete su bile i određene ustanove, O.Š. Jovan Jovanović Zmaj, Medicinska škola, škola u Trnavi, Velika robna pijaca u Novom Pazaru, što je pričinjavalo velike probleme i za đake i za radnike i mještane uopšte.

“Tu su nam pomogli i dipečeri Elektrodistribucije, dok su uposlenici Direkcije za izgradnju grada uporedo vršili i određene popravke na mreži” istakao je Zilkić.

Iako je veliki dio Novog Pazara osvijetljen, onde gdje to predstavlja problem, najčešće je riječ o problemima održavanja, finansijski problemi u smislu nabavke rezervnih dijelova. Kako je istakao direktor Zilkić, na narednoj Sjednici Grada bi trebalo da bude usvojen rad Direkcije kada će se i pristupiti objavljivanju javnih nabavki za nabavku repromaterijala koji je potreban za održavanje mreže i dodao da uz maksimalno zalaganje i rad uposlenika Direkcije, veliki posao koji predstoji će biti uspješno obavljen.

sandzakhaber / izvor: rtvnp.rs