Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” obaveštava korisnike da će u četvrtak 25.03.2021.godine u periodu od 11h do 20h časova doći do smanjenog obima vodosnabdevanja, kao i da će I i ll visinska zona ostati bez vode zbog zatvaranja glavnih dovodnih cevovoda sirove vode radi neodložnih radova na revitalizaciji MHE RAŠKA (Hidrocentrala na Pazarištu) od strane JP EPS-a -odeljenje MHE Raška.

Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon: 020 / 311 -773 i 020/383-999 u vremenu od 7h do 2oh svakog radnog dana.