STIPENDIJA ZA SREDNJOŠKOLCE-članak sadrži sve potrebne upute

Namenjeno za: učenike koji u 2018. godini upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole

Traje do: 17.08.2018.

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa grupom donatora iz SAD-a, raspisala je konkurs za dodelu stipendija učenicima za školsku 2018/19. godinu. Stipendija se dodeljuje učenicima koji 2018. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi

Pravo na ovu stipendiju imaju učenici koji u septembru 2018. godine upisuju prvi, drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, čiji je osnivač Republika Srbija, a koji postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji je barem jedan roditelj ili staratelj imao izbeglički status u Republici Srbiji, a izbegao je iz Republike Hrvatske i to iz sledećih opština: Benkovac, Vojnić, Vrginmost, Glina, Gračac, Dvor, Donji Lapac, Drniš, Knin, Korenica, Kostajnica, Krnjak, Obrovac, Petrinja, Plaški, Slunj, Zadar, Caprag, Grubišno Polje, Daruvar, Okučani, Pakrac, Slatina, Beli Manastir, Vukovar, Dalj, Mirkovci, Tenja.

Potrebna dokumentacija

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (preuzeti sa sajta Fondacije);
2. Uverenje o postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (kopija knjižice za poslednje tri godine školovanja);
3. Uverenje o postignutim uspesima na takmičenjima (kopija diploma i sl.);
4. Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (potvrda od poslodavca o visini neto primanja za poslednja tri meseca, penzioni list ili potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje);
5. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte oba roditelja ili staratelja;
6. Potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (Kopija izbegličke legitimacije ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica);

7. Potvrda o voloniranju, ukoliko je učenik volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji.

Rok prijave

Učenici koji ispunjavaju uslove mogu se prijaviti za stipendiju najkasnije do 17. avgusta 2018. godine.

Broj stipendija koji se dodelju je ove godine je 50.

Više informacije možete pronaći ovde ili pozvati broj 011/33 41 755.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO