Uz pomoć sredstava iz budžeta Grada poljorpivrednici su danas dobili rezervoare za vodu. Reč je o dve vrste, koji poljoprivredni mogu koristiti za lakše i pravilno navodnjavanje useva, dok su drugi namenjeni i za piće. U okviru ove linije biće podeljeni I sistemi za navodnjavanje kap po kap i creva za dovod vode, koja će stići naredne nedelje.

Grad Novi Pazar je iz budžeta izdvojio 15 miliona dinara za unapređenje poljoprivrede. 1.500.000,00 je opredeljeno za rad Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja, 300.000,000 dinara za plaćanje kamate poljoprivrednicima, koji su uzeli kredite, a 13.200.000,00 biće uloženo u opremu i mehanizaciju, gde će Grad pomoći sa 70 % a sa 30 % će učestvovati poljoprivrednici, što prelazi 18 miliona dinara za bolje uslove na imanjima poljoprivrednika.

“Sredstva su raspoređena za priključnu traktorsku mehanizaciju za obradu zemljišta, pripremu stočne hrane, oprema u stočarstvu, koja im je bila neophodna, među kojom su I muzilice. Druga linija pomoći je kupovina plastenika 96 plastenika sa pocinkovanom metalnom konstrukcijom I sa folijom. Treća linija je za pčelarstvo i četvrta oprema za navodnjavanje”, rekao je ispred Međuopštisnke unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajtarić.

Poljoprivrednicima su danas podeljeni rezervoari za vodu od 1000 do 5000 litara u zavisnosti od potrebe. U okviru ove linije biće podeljeni I sistemi za navodnjavanje kap po kap I creva za dovod vode.

“Rezervoare koje smo danas podelili, imamo dve vrste, vertikalni, koji služe za navodnjavanje i koji stoji iznad zemlje, a horizontalni su u zemlji i služe kao rezervoari za pitku vodu. Ovo su prvoklasni rezervoari. Mnogo će značiti, jer se voda na suncu zagrije I zalije se sadnica sa istom temeperaturom, tako da neće dolaziti do degradacije biljaka putem ovog sistema kap po kap ili bilo koje drugo zalivanje koje se koristi za poljoprivrednike. Ova investicija košta 651.000,00 I to 445.000,00, je uz budžeta, ostalo su obezbedili poljoprivrednici”, rekao je Sajtarić.

Sajtarić je zahvalio predstavnicima Grada, što su I ove godine izdvojili značajna sredstva za unapređenje poljoprivrede.

Pomoćnik gradonačelnika Nihad Hasanović, koji je danas pozdravio poljoprivrednike, kaže da lokalna samouprava pomaže razvoj poljoprivrede. On podseća da se iz godine u godinu sve se više sredstava izdvaja iz budžeta za unapređenje svih poljoprivrednih grana na području Novog Pazara. Dodaje i to da će se I u narednom periodu izalziti u susret poljoprivrednicima kako bi bili što uspešniji, a kroz izgradnju infrastrukture Hasanović očekuje da će biti olakšan I život na selu. Sve dosadašnje donacije, koje je pomogao grad su od velike koristi za njih, kažu poljoprivrednici sa kojima smo danas razgovarali.

Mehanizacija, koja je kupljena u okviru budžetskih sredstva Grada Novog Pazara biće podeljena i narednih dana, kako bude pristizala.

Podeli