Pojašnjenje riječi Uzvišenog: „…A Allah najbolju opskrbu daje.“ Kur'an, El-Džumu'a, 11. Opskrba (rizk) se ne ograničava samo na novac i hranu, i materijalna dobra. Allahova opskrba je mnogo šira i obuhvata mnoge stvari…Opskrba je:–        kad vam Uzvišeni podari dobre prijatelje;–        kad imate mir i čistu savjest;–        kada imate miran san, i krov iznad glave;–        kad ugledate nešto lijepo što vas usreći;–        kad vam Uzvišeni podari nekog ko vas voli i oprašta vam greške;–        kad pročitate nešto prekrasno;–        kad uživate u milosti vašeg oca i majke;–        kad imate nekog bliskog ko vam je utjeha u danima tuge;–        kad se družite s braćom ili sestrama koji vam osmijeh vrate na lice;–        kad imate poštovanja prema onima oko vas;–        opskrba se krije i u osmijehu vašeg djeteta;–        u poklonu koji dobijete od nekog dragog vam;–        u vašoj sposobnosti da vodite brigu o sebi;–        i sve što mi imamo jeste opskrba od Svevišnjeg. O Allahu, opskrbi nas Svojim zadovoljstvom, jer Ti si Onaj Koji najbolju opskrbu daje.Autor: Salih El-MegamisiZa Sebil.eu preveo i obradio: Nedim Botić