Alija Tabaković, probosanski kandidat za načelnika Srebrenice,pobijedio je Mladena Grujića. 

Potvrdio je to i bivši gradonačelnik Srebrenice Ćamil Duraković na svom Facebook profilu. 

– Čast mi je da svima predstavim novog načelnika Srebrenice. Razlika prema do sada prebrojanim glasovima u odnosu na protukandidata Mladena Grujičića je oko 750 glasova i nakon što se prebroje glasovi u odsustvu, pobjeda će biti ubjedljiva – kaže Duraković. https://www.facebook.com/v2.10/plugins/post.php?app_id=163825320843594&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df29b35c5fef8398%26domain%3Davaz.ba%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Favaz.ba%252Ff2dce36b91dbd06%26relation%3Dparent.parent&container_width=375&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCamilDurakovic2018%2Fposts%2F2910597445828955&locale=hr_HR&sdk=joey&show_text=trueGrađani su na ulicama i slave pobjedu Tabakovića.