Prema podacima koji su na današnji dan Štabu za vanredne situacije dostavili Regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i ZZJNP stanje na dan 12. septembar  2020. je sledeće:

Ukupno hospitalizovanih pacijenata ( Covid – crvena zona) 4

Broj novih prijema 0

Broj otpusta 3 (premeštaj pacijenata  u Non Covid zonu)

Broj transportovanih pacijenata 1 (KC KRAGUJEVAC)

Broj pacijenata na respiratorima 0

Broj pacijenata na high-flow 0

Broj preminulih 0

Ukupan broj pregleda u Covid ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 32 (23 prvih i 9 kontrolnih pregleda)

U Domu zdravlja urađene su sledeće analize:

Laboratorijskih analiza 21

RTG 11

Seroloških (brzih) testova iz krvi 20 od čega je 1 bio pozitivan (1 IGG)

PCR testova 4

Broj hospitalizovanih pacijenata u Covid, crvenoj zoni

Infektivno  odeljenje 4

UKUPNO: 4