19

Ako želite videti koliko ljudi svakodnevno koristi Facebook, web stranica thefacesoffacebook.com strpala je sve korisnike, njih 1,2 milijarde – koji su reprezentovani obojenim pikselima – u ovu sliku koju kad uvećate dobijete individualna lica svakog člana Facebooka.

Faces of Facebook stranicu kreirala je dizajnerka Natalia Rojas. Na prvi pogled slika izgleda kao statična slika na televizoru kojem nedostaje TV signal. Nego, čim je povećate odmah postaje jasno da gledate veliku rešetku koja sadrži jednu šestinu svetskog stanovništva.

21

I dok se slika čini slučajna i haotična, fotografije korisnika zapravo su organizovane hronološkim redom, odnosno onako kako su se ljudi registrovali na Facebook.

Ako spojite svoj Facebook račun sa ovom web stranicom, saznaćete gdje se tačno nalazi vaša slika u ovom ogromnom kolažu.

20