NOVI PAZAR – Na današnjem sastanku radnika Predškolske ustanove “Mladost” u Novom Pazaru, uposletni su velikom većinom glasova pružili podršku dosadašnjem direktoru te ustanove.

Upravni odbor ove Predškolske ustanove raspisao je konkurs za izbor direktora 11.03.2021. godine. Kandidati za izbor direktora PU “Mladost” moraju imati odgovarajuće visoko obrazovanje za vaspitača ili stručnog saradnika, licencu za rad, položen ispit za direktora i najmanje osam ili 10 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, u zavisnosti od stepena obrazovanja.

Na glasanju koje je danas sprovedeno, od ukupno 263 uposlena koji su glasali, 232 su pružili podršku dosadašnjem direktoru Sabini Hoćanin, dok je 22 bilo protiv. Devet je bilo nevažećih glasova.

Sabina Hoćanin je na mesto direktora PU “Mldost” izabrana 2017. godine.

“Od početka svog mandata radila sam na stvaranju boljih uslova za boravak dece, kao i za rad svih zaposlenih. Konstantno se radilo na prezentovanju rada ustanove, kao i na stručnom usavršavanju vaspitno obrazovnog kadra” – rekla je Hoćanin za indeksonline.rs

Ona dodaje da je za vreme njenog mandata Predškolska ustanova “Mldost” prvi put verifikovana.

“Prvog februara 2021. godine PU ,,Mladost” je prvi put verifikovana. Posebna pažnja je usmerena na saradnju sa porodicom i lokalnom zajednicom, a sve sa ciljem što bolje podrške razvoju dece” – zakljućila je Hoćanin.

indeksonline.rs