Saopštenje Odeljenja za finansije GU, povodom objavljene informacije o pokretanju postupka javne nabavke kredita

grb

Na televiziji „Jedinstvo“ i na društvenim mrežama objavljena je informacija da je : „Grad Novi Pazar raspisao javnu nabavku za uzimanje kredita, da u pozivu objavljenom na zvaničnoj prezentaciji grada nije navedeno o kojem se iznosu radi, čemu je namenjen i da je tender raspisan 22.10.2013.godine dva dana pre zasedanja Gradskog veća i nedelju dana pre sednice Skupštine grada“. Vezano za napred navedeno ističemo sledeće:

Grad Novi Pazar nije raspisao javnu nabavku kredita, već je na osnovu Člana 55. i 59. Zakona o javnim nabavkama i usvojenog Plana nabavki za 2013.godinu, dana 22.10.2013.god. objavio Predhodno obaveštenje o nameri sprovođenja postupka javne nabavke kredita u 2013.godini, na zakonom propisanom obrazcu i sa svim podacima koji isti treba da sadrži. Naručilac Grad Novi Pazar može pokrenuti postupak javne nabavke kredita (objaviti poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju) po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja Predhodnog obaveštenja tj. posle 21.11.2013.godine i po donetoj Odluci o kreditnom zaduženju od strane Skupštine grada, s obzirom da Grad Novi Pazar već poseduje saglasnost Ministarstva finansija i privrede – Uprave za javni dug broj 401-129/2013-001 od 29.01.2013.godine da se u 2013.godini može zadužiti u iznosu od 300.000.000,00 dinara za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda.
Imajući u vidu napred navedeno može se konstantvati da se radi o namernoj dezinformaciji ili nepoznavanju odredaba ZJN-a.

Šef Odseka za javne nabavke,
Radivoje Jelesić

Načelnica Odeljenja za finansije,
Enisa Kolić

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO