Novi Pazar – Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ saniralo je tokom vikenda havariju vodovodne mreže kod semafora na kod Autobuske stanice. Prema rečima direktora ovog preduzeća zbog prirode radova i ugrožavanja bezbednog odvijanja saobraćaja ovi radovi su ostavljeni za vikend.

Prekid u snabdevanju vodom potrošača trajao je oko pola sata, koliko je ekipi „Vodovoda i kanalizacije „ bilo potrebno za poravku kvara. Sve pripremne radnje i istraživanje mesta havarije obaljene su tokom noći kako bi radovi manje ometali saobraćaj.

„Asfalt je nešto deblji nego što smo mi mislili pa nam je trebalo više vremena da dođemo do kvara. Utvrdili smo da se ne radi o magistralnom cevovodu već o priključku sa manjim profilom cevi pa je posao bio lakši“, kaže direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Hanefija Brničanin.

Sve dok se ne steknu finansijski uslovi za rekonstrukciju vodovodne mreže u gradu će biti ovakvih problema koje radnici „Vodovoda i kanalizacije“ veoma brzo otklanjaju.