Predstavnicima osnovnih škola iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice delegacija Rotari distrikta Srbija i Crna Gora uručila je dronove koje će učenici 5. i 6. razreda koristiti u sklopu nastave informatike.

Nastavljajući saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a na osnovu potpisanog Memoranduma “Za lepšu školu”, Rotari klubovi u Srbiji pokrenuli su akciju za nabavku bespilotnih letelica – dronova za osnovne škole. Sakupljeno je preko 117 hiljada dolara i nabavljeno je 670 dronova za osnovne škole u Srbiji.

Cilj podele je lakše učenje programskih jezika skreč i pajton koji su predviđeni nastavnim planom i programom informatike za učenike 5. i 6. razreda.

Dronove bi trebalo da dobiju i ostale škole, a najavljene su donacije i za određene predškolske ustanove u Novom Pazaru. Predviđena je i obuka nastavnog kadra kako bi stečena znanja nastavnici što bolje preneli svojim đacima.

A. N.

Podeli