Ovih dana voćari, a naročito proizvođači koštičavog voća moraju obići voćnjake kako bi utvrdili da li je prisutna retrovegetacija koja je, inače, zapažena na više lokaliteta u ovom kraju. Pregled zasada je neophodan, jer naredne mere nege zavise od sadašnjeg stanja stabala. Od ponovnog lista i cvetanja treba zaštiti šljive, višnje, trešnje ali i maline.

Retrovegetaciju uslovljavaju vremenske prilike ali neadekvatno sprovođenje zaštitnih mera tokom vegetacije.

Nadležni iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Novi Pazar podsećaju da podsećaju da takva stabla, a najčešće je reč o šljivama, višnjama i trešnjama gube na kondiciji i nespremno će dočekati predstojeće mirovanje. To će se, objašnjava savetodavac za zaštitu bilja Tanja Mihajlović neminovno odraziti na početak kretanja vegetacije u sledećoj godini.

’’Problemi koje donosi ova pojava su osetljivost voćana na niske temnperature, kao i povećana osetljivost na štetočine i bolesti. Problem koji može još da donese jeste da u toku sledeće vegetacije dođe do mnogo manjeg prirasta u odnosu na onaj koji bi trebala da da jedna voćka. Kada se tiče zaštite preporuka je da, ukoliko je u većoj meri prisutna ova pojava, treba uraditi rezidbu te lisne mase i to pre zime i tretirati bakarnim preparatima. Ako je pojava retrovegetacije u manjoj meri onda se radi intenzivna rezidba i to u rano proleće sledeće godine. Ona pomaže voćkama da izađu iz stresa i da što bolje uđu u fazu vegetacije a na taj način uspostavlja se i fiziološka ravnoteža između rasta i rodnosti biljaka’’ objašanjava ona.

Do cvetanja je došlo i u malinjacima kod kojih, prema njenjim rečima, treba takođe orezati i ukoloniti vršne grane, kako ne bi došlo do slabljenja biljaka i smanjenja prinosa sledeće godine.

Nadležni iz PSSS Novi Pazar već obilaze teren kako bi pomogli voćarima, dali im određene savete i smernice  i u svakodnenvnom su kontaktu sa njima.

Senada Kalić