Gradsko veće Novog Pazara donelo je na poslednjem zasedanju odluku o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekta smanjenja zagađenja na teritoriji Grada, zamenom individualnih ložišta. Projekat čija je ukupna vrednost 6 miliona i 200 hiljada dinara biće realizovan u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, a podrazumeva zamenu individualnih ložišta na čvrsto gorivo kotlovima na pelet.

„Učešće lokalne samouprave u svakom individualnom slučaju je do 50%, odnosno, najviše 85 hiljada dinara. Uslovi su jasno definisani. Potrebno je da stambeni objekti za koje podnosioci konkurišu budu u prvoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj stambenoj zoni. Zone se utvrđuju na osnovu rešenja o porezu na imovinu“, rekao je načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Džemil Divanefendić.

Prema njegovim rečima, mogućnost da konkurišu za sredstva imaju vlasnici domaćinstava koji kao ogrev koriste drvo, briket ili ugalj.

„Važno je da ne postoje tehničke mogućnosti da se stambena jedinica priključi na postojeću toplovodnu mrežu. Jedan od uslova jeste da objekat u kom se menja ložište ima građevinsku dozvolu, ili da je sproveden redovni postupak izdavanja građevinske dozvole. Jedan od uslova je i da postoji rešenje o legalizaciji ili rešenje o ozakonjenju objekta“, rekao je Divanefendić, ističući da je neophodno da podnosilac zahteva izmiri sve poreske obaveze.

„Ako je podnosilac sa Gradskom upravom za naplatu javnih prihoda zaključio sporazum o reprogramu duga, potreban je dokaz o redovnom izmirivanju obaveza“, zaključio je Divanefendić.

Konkurs za zamenu individualnih ložišta na čvrsta goriva traje 21 dan, počev od danas, 7. juna 2021. godine i dostupan je na zvaničnoj stranici Grada Novog Pazara.  Po isteku roka konkursa, komisija će odlučiti o raspodeli sredstava.