Ministarstvo unutrašnjih poslova je 24.marta 2021. godine, raspisalo Кonkurs za upis 1.400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do 8. aprila tekuće godine.

Кonkursom su predviđena radna mesta:  policajac (480 polaznika), saobraćajni policajac (250 polaznika), granični policajac (270 polaznika) i policajac za rad u zajednici (400 polaznika), na području Policijske uprave za grad Beograd i 26 područnih policijskih uprava.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem u Srbiji, na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs; da nemaju manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa i da imaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Za kandidate koji su studenti Кriminalističko-policijskog univerziteta uslov je da nemaju više od 27 godina starosti.

Važni uslovi za zainteresovane kandidate su i da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji; da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, kao i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pravo učešća, uz određene uslove ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u četvorogodišnjem trajanju. Takođe, mogu se prijaviti i lica koja ne poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostave potvrdu da su do dana zaključenja konkursa započeli obuku za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će se radno mesto osposobljavati – policajac, sobraćajni policajac, granični policajac, ili policajac za rad u zajednici. Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.

S.Lj.