Prve grupe hodočasnika stigle su na umru u Kraljevinu Saudijsku Arabiju od početka pandemije, a sve zdravstvene i preventivne mjere su i dalje na snazi zbog sprečavanja širenja COVID-19. Elektronski i tehnološki sistemi aktivirani su za opsluživanje hodočasnika na umri. Ove pripreme i aranžmani imaju za cilj pružiti najviši nivo skrbi za posjetitelje Dvije svete džamije sigurnom i zdravom okruženju tokom pandemije koronavirusa i širenja novih varijanti virusa.

GG

Podeli