Tribina u okviru UNICEF Programa “Podsticajno roditeljstvo kroz igru” održana je danas u Novom Pazaru a povodom obeležavanja Meseca roditeljstva. Inače, Grad Novi Pazar je jedan od šest lolalnih samouprava koji učestvuju u ovom projektu a koji podržava i Vlada Republike Srbije.

“Cilj projekata “Podsticajno roditeljstvo kroz igru” i “Briga o roditeljima i starateljima”, je da se stvori veza između različitih sistema koji pružaju podršku roditeljima, između sistema obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kako bi zajednički mogli da podrže roditelje da budu najbolja verzija sebe i da pomognu deci da ostvare svoje pune potencijale. Dakle, cilj je da se promoviše pružanje psihococijalnih usluga, da se promoviše učenje kroz igru, da se promovišu stvari kao što je zdrava ishrana i zdrava ishrana, kao i činjenica da bi i otac i majka trebalo zajednički da učestvuju u tome i imaju podjednake uloge”, kazala je zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji Josi Burkhart. Ona je dodala da je još jedna važna stvar međusobna sektorska saradnja jer roditelji kroz svoj život dolaze u kontakt sa svim različitim sektorima koji, kad bolje sarađaju mogu bolje i da pomognu roditeljima da na najbolji način podrže razvoj svoje dece.

“Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju” kao strateško ministarstvo u Vladi Republike Srbije snažno podržava roditelje i daje podsticaj roditeljstvu za razvoj dece i dobrobit porodice”, kazala je državna sekretarka u pomenutom ministarstvu Milka Milovanović Minić. Ona je dodala da ovo ministarstvo podržava projekat i na taj način što je inicijator Nacionalnog Upravnog odbora koji čine prestavnici relevantnih ministarstava a koji će nadalje nastojati da vrlo pažljivo prati implementaciju aktivnosti na lokalu.

Grad Novi Pazar je pored  UNICEF-a i Vlada Republike Srbije dao veliku podršku ovom projektu. “Roditeljstvo je ipak jedno od suštinskih pitanja i suštinskog značaja za bilo koje društvo. U principu, ako se trudimo da stvorimo bolje uslove za budućnost naše dece onda treba i da radimo na tom polju da naša deca izrastu u što bolje ljude, a ako hoćemo to da radimo onda to moramo kroz ovakvu vrstu projekata i da lečimo svoju dušu među decom”, kazala je predsednica Skupoštine Grada Novog Pazara.

Esma Plojović je medicinska sestra vaspitač u PU”Mladost” u Novom Pazaru i ona je jedan od trenera ovog programa. Bila je u prilici da program širi na praktičare iz ustanove u kojoj radi gde je jedan broj praktičara već prošao obuku a u narednom periodu plan je da se program proširi na sve praktičare u vrtiću pa i na roditelje.

Ovaj projekat je inače samo početak kroz koji će se videti šta od svega ovoga funkciniše kako bi u budućnosti to moglo da se proširi i kako bi svi programi postali održivi za sve roditelje i decu kojima je potrebna ta vrsta podrške.

B.V.