Prof dr. Ibrahim Pašić – BANU – CERIĆEVA I ZUKORLIĆEVA AKADEMIJA „MRAKA I BESKRAJNIH LAŽI“

Novi Pazar – Sarajevo – Filozof Hegel svojevremeno je srednji vijek definirao kao „vijek mraka i beskrajnih laži“. A kako se historija ljudskog roda zaista ponavlja, a u tom ponavljanju mijenjaju se samo sredstva, Zukorlić i Cerić vračaju Bošnjake u „vijek mraka i beskrajnih laži“, nevjerovatnih i nezamislivih za 21. vijek.

ibrahim pasic
Putem izmišljenih i nezakonitih „certifikata“ iz BANU nastoje isključiti akademika prof. dr. Ibrahima Pašića i akademika prof. dr. Džemaludina Latića. Pašića zato što je prvi primjetio, i napisao, da hodžinski dvojac Cerić – Zukorlić, zloupotrebom BANU i islama, od sebe pravi kult ličnosti; Latića zato što je obznanio dokumentaciju UDB-e iz koje se vidi da je Mustafa Cerić bivši agent UDB-e pod kodnim imenom „Vezir“.
U Cerićevom i Zukorlićevom beščašću manipulira se  ne samo sa živima, već i sa mrtvima. Premda je certifikat (lat. certus) „iskaznica“, „potvrda“, „uvjerenje“ o nekoj več utvrđenoj činjenici i dodjeljuje se živima da bi im koristio u praktične i ovozemaljske svrhe, oni su od certifikata napravili „provjeru“ – i živih i mrtvih.
U historiji ljudskog roda nema primjera da se certifikat dodjeljuje mrtvima, a Zukorlić i Cerić su ih dodjelili rahmetli prof. dr. Dženani Buturović, prof. dr. Nijazu Durakoviću i književniku Nedžadu Ibrišimoviću; sve sa ciljem da se i mrtvi članovi BANU zloupotrijebe u borbi protiv živih, neposlušnih i „nepodobnih“. O kakvim se mračnjacima i manipulantima u BANU radi, posebno kada je riječ o Ibrahimu Pašiću i njegovom naučnom djelu, vidi se po recenzijama eminentnih naučnika Pašićeve posljednje knjige „Gotizmi i ilirizmi u Kulinovoj povelji“, Sarajevo 2013. Recenzenti knjige su akademici BANU, njen predsjednik Ferid Muhić i akademici Dževad Jahić i Alija Džogović. Dobro ste pročitali: upravo akademici BANU! Evo izvoda iz njihovih recenzija:

Ferid Muhić: „Jedno je sigurno: akademik Ibrahim Pašić, po vokaciji historičar, svojim istraživačkim radovima do sada se potvrdio i kao nesumnjivo vodeći, najoriginalniji i najaktivniji lingvista etimolog, ne samo kod nas nego i u cijelom regionu“.
Dževad Jahić: „Ibrahim Pašić neosporno predstavlja najznačajnije ime bosanskohercegovačke historiografije s kraja XX i početka XXI stoljeća (…)“.
Alija Džogović:  „U studiji Ibrahima Pašića fenomenalno su riješeni važni i najteži etimolološki problemi koje nisu uspjeli dosegnuti najveći evropski i svjetski lingvisti i etimolozi 19. i 20. vijeka, poput Franca Miklošića, Petra Skoka, Tome Maretića, Petra Budmanija, Konstantina Jirečeka. Pašićeva etimološjka rješenja, ne samo iz leksike Povelje Kulina bana već i za mogoriš, leištrom, kup, nesumnjivo ga uzdižu na naučnu razinu tih velikih imena, ako ne i više. U Ibrahimu Pašiću bošnjačka i bosanska znanost dobila je vrhunskog naučnika međunarodnih razmjena, s čim se može ponositi“:
A što se tiče „međunarodnih razmjera“, samo jedan detalj: Pašićeva predposljednja knjiga „Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni“ recenzirana je u Bugarskoj akademiji nauka i umjetnosti. S tim u vezi, od strane Bugara, zaslugom Ibrahima Pašića, BANU je prije dvije godine predložen zajednički naučni međuakademijski projekat „Imena sela u BiH, Sandžaku i Bugarskoj“. Na ponudu Bugarske akademije BANU nikad nije odgovorila. Zašto: u BANU niko ne smije biti iznad Zukorlića i Cerića = „sunce – to sam Ja“ (Luj XIV).
Ignacije Lojola, osnivač jezuitskog pokreta koji je ognjem i mačem sasijecao svaku slobodoumnu misao srednjega vijeka, postao je čuven po izreci koja simbolizira zloupotrebu vjere. Ona glasi: „Oko može da vara ali vjera ne“ = „zid je bijel, ali nije jer vjera kaže da je – crn!!“  S tim u vezi, čitaoci ovog članka, a posebno u Sandžaku, stoje pred izborom: da li treba vjerovati vlastitom oku ili pervertiranoj i zloupotrebljenoj „vjeri“.

Autorski tekst Akademik prof dr. Ibrahim Pašić za Sandžakhaber.

 

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO