U Ministarstvu privrede otvorene su ponude za drugu fazu rekonstrukcije puta Kolovrat – Seljašnica. Od tri prispele ponude, najpovoljnija je bila preduzeća „Složna braća“ iz Nove Varoši.
Za pripremne i asfalterske radove na dionici od Žunića Potok do Slanog Blata, dužine oko 3,6 kilometara, po ponudi koju je dostavilo novovaroško preduzeće biće neophodno oko 121,5 miliona dinara. Rok za završetak radova od dana uvođenja izvođača u posao preciziran je na 75 dana.
– Projekat obuhvata zamjenu donjeg sloja puta, zatim kolovoznu konstrukciju širine 5,5 metara i odvodnjavanje, postavljanje trotoara u širini od 2 metra sa lijeve strane i 1,5 metara sa desne strane puta. Predviđeno je da dionica puta od škole na Seljašnici pa do Slanog Blata bude uža, pa će tako širina kolovozne trake na ovom djelu biti 3 metra, dok će obe strane puta biti oivičene bankinama širine pola metra – kazao je član Opštinskog vijeća zadužen za investicije Edib Kajević.
Inače, na tender koje je Ministarstvo privrede sprovelo, stigle su tri ponude. Pored preduzeća “Složna braća” za ovaj posao bile su zainteresovane i firme “Rad Labud plus” iz Prijepolja i “Putevi a.d.” Užice. Ponuda koju je dala firma iz Nove Varoši je za oko milion i po dinara bila povoljnija od druge dvije. Ugovor sa pomenutim izvodjačem biće potpisan tek pošto ponuda dodje sa stručne ocene, što je obavezna procedura za poslove koji se finansiraju državnim sredstvima. Projekat partnerski finansiraju lokalna samouprava i resorno ministarstvo kroz program Regionalnog razvoja koji sprovodi uz pomoć sredstava zajma Evropske investicione banke.
Izvor PP Media