BEOGRAD – Zaštitnik građana je, u okviru postupka kontrole pokrenutog zbog povrede prava i interesa deteta u pojedinim medijskim izveštajima, utvrdio da je Ministarstvo kulture i informisanja podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog urednika internet portala www.novosti.rs Milorada Vučelića zbog toga je što je u objavljenom medijskom sadržaju učinio prepoznatljivim identitet maloletnika.

Zaštitnik građana je 4. februara 2020. godine po sopstvenoj inicijativi pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada Ministarstva kulture i informisanja od kojeg je zatražio da pokrene odgovarajuće postupke kako bi utvrdilo da li su pojedini mediji svojim izveštavanjem o zlostavljanju dvoje dece u okolini Kovina povredili prava i interese te dece, te da preduzme potrebne mere iz svoje nadležnosti.

U izjašnjenju dostavljenom Zaštitniku građana, Ministarstvo je navelo da je u postupku nadzora nad primenom Zakona o javnom informisanju i medijima utvrdilo da je odgovorni urednik internet portala www.novosti.rs, u medijskom sadržaju koji je objavljen na internet stranici tog lista 03.02.2021. godine, učinio prepoznatljivim maloletnika u informaciji koja može da povredi njegovo pravo ili interes, čime je postupio suprotno odredbi člana 80. stav 2. Zakona.

Ministarstvo kulture i informisanja je u izjašnjenju dalje navelo da je protiv odgovornog urednika internet portala www.novosti.rs Milorada Vučelića podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, utvrdio je Zaštitnik građana.

U istom postupku kontrole, Zaštitnik građana je tražio izjašnjenje od Centra za socijalni rad u Kovinu koji ga je izvestio da se porodica dece nalazi na evidenciji Centra kao korisnik socijalnih davanja, kao i da nije imao saznanja o postojanju nasilja u porodici niti je isto prijavljivano.

U izjašnjenju, Centar navodi i da je dvoje dece odmah nakon saznanja o zlostavljanju od strane oca smešteno u hraniteljsku porodicu, dok su ostala deca hitno izmeštena u srodničku porodicu, koja je i prijavila događaj, a nakon toga je i njima je obezbeđena hraniteljska zaštita.

indeksonline.rs