Nepovoljna slika ženskog preduzetništva u novovaroškoj opštini.

Opština Nova Varoš jedna je od retkih koja je još 2015. usvojila program mera ekonomskog razvoja za žensko preduzetništvo.

U poslednje tri godine, iz lokalnog budžeta je konkursima sa oko 2,5 miliona dinara podržano pet žena koje su pokrenule sopstveni biznis.

U okviru agrarnog budžeta, započelo se sa stimulativnim merama i za ekonomsko jačanje žena-nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – kaže pomoćnica predsednika opštine za privredu i lokalni ekonomski razvoj Marijana Đokić.

Ona, međutim, napominje da slika na ovdašnjem terenu nije „ružičasta“ kada je u pitanju razvoj ženskog preduzetništva, bez obzira na činjenicu da opštinska uprava ulaže napore i sredstva da se stanje u ovoj oblasti unapredi.

U fokusu svih mera lokalne samouprave, a i države, jeste ekonomsko osnaživanje žena, a na tom polju je potencijal pripadnica nežnijeg pola ogroman, ali nedovoljno iskorišćen.

– Učešće žena kao vlasnica privrednih subjekata u novovaroškom kraju je na veoma niskom nivou. Od ukupno 626 registrovanih privrednih subjekata , svega 154 su u vlasništvu žena, što je oko 25 odsto. Po strukturi privredne delatnosti, uglavnom je reč o preduzetnicama koje se bave poslovima koji se tradicionalno vezuju za uslužni sektor (frizerski i krojački saloni, trgovinske radnje, knjigovodstvene agencije) – pojašnjava Đokić i ističe:

– Kada su u pitanju vlasnice gazdinstava u agraru, situacija je još nepovoljnija. Od ukupno 3.630 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava , svega 19 posto su nosioci žene. U tom pogledu je zabrinjavajuće i njihovo učešće u korišćenju aktuelnih podsticaja iz lokalne poljoprivredne „kase“. Lane su žene, recimo, podnele svega 22 zahteva za subvencije od ukupno njih 136. Iskoristile su samo 14,3 procenta opštinskog agrarnog budžeta za nabavku opreme i stočnog fonda u ukupnom iznosu investicije od 1,9 miliona dinara. Nivo investija koje su ovim putem obezbedili muškarci kao nosioci RPG iznosi blizu 14.000.000 dinara, što je ujedno i najbolja potvrda o veličini ekonomske moći tih gazdinstava.

Nedavno istraživanje više nevladinih organizacija na temu ženskog preduzetništva u Srbiji u poslednjih sedam godina, pokazalo je da je, iako na ovom polju ima pozitivnih pomaka, stanje nije zadovoljavajuće. Najveće razlike su uočene u veličini biznisa, a obeshrabruje podatak da čak 99 posto preduzetnica su vlasnice mikro preduzeća, koja zapošljavaju najviše do desetak radnika. Istraživanje je pokazalo i da najveći broj pripadnica nežnijeg pola zaplovi preduzetničkim vodama iz nužde jer nisu mogle da dođu do drugog zaposlenja, a ne razvijene preduzetničke ideje i inicijative.

Izor i foto:Danas.rs

Podeli