Tutin – Opštinska inspekcijska služba nastavila je uklanjanje ograda na bespravno zauzetim površinama u tutinskom naselju Štere.

zemlja ilustracijaa
U tutinskim naseljima Cikiljevac, Vračište, Dubovo, Velje Polje i Štere bespravno zauzimanje opštinskih placeva buja. I pored upozorenja nadležnih inspekcija i prijava koje one podnose sve je veći broj zagrađenih parcela.

Opštinsko veće u Tutinu donijelo je mere kojima će kako kažu “stati u kraj kradljivcima zemljišta”. Salahudin Ademović komunalni inspektor u opštini Tutin kazao je da je potezu Velje Polje – Štere nekoliko lica zauzelo državno zemljište i tako prekršilo zakon i već duže vremena ga drže ograđeno.

“Danas je komunalna inspecija u saradnji sa policijom radi na uklanjanu ograda koje su ljudi postavili i na taj način izvršili zauzeće zemljišta”.
Safet Ašćerić komunalni inspektor kazao je da su uklonjene sve ograde koje su ograđivale državno zemljište.