Promocija projekta „Podrška učenju i razvoju dece romske nacionalnosti kao odgovor na kovid 19“ koji realizuje Muslimansko humanitarno društvo “Merhamet – Sandžak” održana je danas u Dobrosusedskom klubu – MHD “Merhamet-Sandžak“ Novi Pazar.

Prisutnima su se obratili predsednik MHD “Merhamet – Sandžak” Ismet Suljović, predstavnik MHD “Merhamet-Sandžak“ i projektni koordinator Adnan Bahović i trener/ekspert u oblasti digitalne kompetencije Ajša Bahović Latifović.

“Jako smo srećni što imamo priliku da i na ovaj način podržimo decu romske nacionalnosti iz naselja Blaževo. Projekat se ustvari i bavi time da ova deca koja nastavu pohađaju u školi u ovom naselju imaju priliku da uče o digitalnim platformama i da u slučaju ponovnog prelaska na online nastavu zbog epidemiološke situacije nauče da nastavu prate bez ikakvih prepreka kao i ostala deca”, kazala je Ajša Bahović Latifović.

Danas su predstavljeni  ključni zadaci projekta koji su proizašli iz dugogodišnjeg rada sa ovim zajednicama i njihovim potrebama. Promociji projekta su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, obrazovnih ustanova, civilnog sektora, romske nacionalne manjine u Novom Pazaru, sa kojima će se aktivno sarađivati tokom realizacije projekta.

 

Projektom se unapređuju aktivnosti koje su usmerene kao podrška odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima. Kroz projekat je predviđena obuka/radionice za 30. dece romske nacionalnosti u oblasti digitalne kompetencije. Projekat se realizuje od jula 2021. do marta 2022. godine u cilju poboljšanja socijalne uključenosti Roma podsticanjem i pružanjem podrške u obrazovanju.

“Ovaj projekat ćemo sprovoditi u isturenom odelju za romsku decu u školi u naselju Postenje i nadamo se da će uroditi plodom” rekao je predsednik MHD “Merhamet Sandžak”, Ismet Suljović.

Projekat se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

B.V.

Podeli