Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će u sredu, 14. oktobra izvršiti isplatu posebne novčane naknade za mesec septembar uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.