Danas je počeo upis brucoša na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, upis će trajati u naredna četiri dana.

Kandidati koji su položili prijemni ispit moraju za upis na tu visokoškolsku obrazovnu ustanovu dostaviti svedočanstva iz srednje škole, diplomu o položenom završnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dve fotografije i dokaz o uplati naknade za troškove upisa.

Ako neko ko je položio prijemni ispit odustane od upuisa u predviđenom roku, umesto njega biće upisan sledeći kandidat sa konačne rang liste.

Podeli