Novi Pazar – Viši sud u Novom Pazaru danas je dobio video link, donacija OSCE-a , a koji će služiti za saslušanje svedoka koji nisu u sudnici. Demonstraciji rada video linka prisutvovao je i šef misije  OSCE-a u Srbiji ambasador Peter Burkhard.

 

Video link će imati različitu primenu kada je u pitanju saslušanje svedoka, posebno zaštićenih svedoka, ali i okrivljenih kod posebno osetljivih krivičnih dela.Ovakvu vezu u Srbiji ima samo još Specijalno odeljenje Višeg suda u Beogradu. Demonstraciji rada ove video konferencijske veze u jednoj od sudnica Višeg suda prisutvovao je i šef misije OEBS-a u Srbiji ambasador Peter Burkhard.

Zahvaljujući na donaciji vršilac dužnosti predsednika Višeg suda u Novom Pazaru Izet  Suljević  zatražio je od gosta iz OEBS-a podršku za prikupljanje sredstava za dogradnju zgrade Suda i stvaranje uslova za otvaranje Pravosudne akademije.

Prema rečima Suljevića takav edukativni centar bio bi pravi rasadnik kadrova u nezavisnom pravosuđu, a omogućio bi i očiglednu nastavu i praksu studentima prava.