Hag – Pred Okružnim sudom u Hagu počelo je suđenje Holandiji za ubistvo preko osam hiljada Srebreničana 1995. godine-

U fokusu građanske tužbe pred Okružnim sudom u Hagu je navod da holandski vojnici, mirovnjaci Ujedinjenih nacija, nisu zaštitili muškarce muslimane u „zaštićenoj enklavi“ UN-a u istočnoj Bosni i Hercegovini kada su snage srpskog  agresora zauzele grad i ubile više od 8000 muškaraca i dječaka.

Advokati Srebreničanki tvrde kako je država Holandija imala stvarnu moć odlučivanja, te da je njihov primarni cilj bila sigurnost holandskog bataljona, a ne stanovnika Srebrenice.

Holandske sudije ranije su odbacile pokušaje Srebreničanki da tuže Ujedinjene nacije, zaključivši da svjetska organizacija ima imunitet.

Holandska vlada podnijela je ostavku nakon genocida u Srebrenici.

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 2004. jednoglasno je presudilo da je u Srebrenici počinjen genocid.

Bivši generalni sekretar UN-a Kofi Annan izjavio je kako je u tom gradu počinjen najgori zločin od Drugog svjetskog rata.

Dodao je kako svjetske sile nisu adekvatno odgovorile na „situaciju“ tokom agresije ma Bosnu i Hercegovinu, te da će srebrenički genocid zauvijek progoniti svjetsku organizaciju.