Rebalans budžeta za tekuću i Nacrt lokalnog budžeta za predstojeću godinu samo su neke od tačaka dnevnog reda Skupštine grada.

Na sednici Skupštine grada biće razmatran budžet za sledeću godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi od nešto više od 3,1 milijarde dinara. Budžet je zasnovan na realnim prihodima, projektovan po meri građana, a nisu predviđena kreditna zaduženja.

Budžetom, koji će se naći na sednici Skupštine za izgradnju komunalne infrastrukture namenjeno je 250 miliona dinara, a kanalizacione 50 miliona.

Planirana su izdvajanja za različite oblike socijalne zaštite i za rad Centra za socijalni rad. Budžetom su uračunata i sredstva za učeničke i studentske stipendije, za populacionu politiku i lečenje dece sa retkim bolestima.

Podsećamo u kreiranju budžeta pomogli su i građani. Naime Grad Novi Pazar sproveo je ranije anketu gde su se građani izjasnili koje bi projekte trebalo finansirati u toku 2021.godine, a to su korićenje reke Trnavice i lečenje dece sa retkim bolestima.

Novim rebalansom a zahvaljujući podršci Vlade Srbije sredstvima od oko 100 miliona dinara, budžet u tekućoj godini biće realizovan kako je i projektovan.


Direktori pojedinih javnih preduzeća predstaviće planove I programe za sledeću godinu, a na dnevnom redu je I imenovanje VD direktora Gradske toplane.

Sednica Skupštine grada poečela je oko deset sati i u toku su predlozi odbornika lokalnog parlamenta za dopunu dnevnog reda